NIP 731 20 44 896 | REGON 101588357 | KRS 0000455204 | Bank BGŻ: 47 2030 0045 1110 0000 0262 5340

„Bądź zmianą, ktòrą pragniesz ujrzeć w świecie.” - M.Gandhi

bip_logo

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi działalności Fundacji Zielony Przylądek. Obowiązek prowadzenia BIP wynika z Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Fundacja Zielony Przylądek w swoich działaniach dąży do zapewnienia przejrzystości i jawności działań publicznych. Prowadzenie BIP jest więc również sposobem na realizowanie naszych celów statutowych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna bądź realizująca zadania publiczne ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasoby BIP Fundacji Zielony Przylądek:

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Redakcja BIP:

Udostępniający: Małgorzata Rogalska
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Rogalska