NIP 731 20 44 896 | REGON 101588357 | KRS 0000455204 | Bank BGŻ: 47 2030 0045 1110 0000 0262 5340

„Bądź zmianą, ktòrą pragniesz ujrzeć w świecie.” - M.Gandhi

Opis wolontariatu w Fundacji:

Kodeks etyczny wolontariusza

Wolontariusz powinien:

 • Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 • Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 • Mówić otwarcie – pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problemy.
 • Chętnie uczyć się – rozszerzaj swoją wiedzę.
 • Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 • Być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Dlaczego chcesz być wolontariuszem?
 1. Jakie są Twoje oczekiwania?
 2. Jakie są Twoje obawy?
 3. Co możesz dać od Siebie?
 4. Jaki jest Twój cel?


 5.